Príspevok 15% klubom SZKB 2018-vyúčtovanie

17.10.2020 Luboš Takáč
V zmysle Zmluvy č. 04/2018 o poskytnutí a zúčtovaní finančných prostriedkov športovým klubom - členom SZKB z rozpočtu Slovenského zväzu kickboxu v roku 2018, čl. 5 ods. 4, zverejňujeme tabuľku - Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov-príspevku, ktorý nájdete v našej fotogalérii.